TRA CỨU XE
Loại xe
Nơi đi
Nơi đến
Ngày đi
Tin xe ngày 23/11/2017
Xe: 7 chỗ - Biển số :
Điểm đi : Quảng Ninh
Điểm đến : Hải Phòng
Thời gian : Ngày 23/11/2017
Thời gian cụ thể : Từ 7h Đến 9h
Giá áp dụng : 0
Tình trạng : Còn xe
Xe: 29 chỗ - Biển số :
Điểm đi : Hà Nội
Điểm đến : Nghệ An
Thời gian : Ngày 23/11/2017
Thời gian cụ thể : Từ 6h Đến 8h
Giá áp dụng : 0
Tình trạng : Còn xe
Xe: 1,5 tấn - Biển số :
Điểm đi : Thanh Hoá
Điểm đến : Thanh Hoá
Thời gian : Ngày 23/11/2017
Thời gian cụ thể : Từ 15h Đến 17h
Giá áp dụng : 300
Tình trạng : Còn xe